INECO

Din partner i Innovation

INECO ekonomisk förening är ett projektorganiserat bolag med ambitionen att driva intressanta uppfinningar till marknaden. INECO ägs av Uppfinnareföreningen IDÈFORUM samt ett flertal utvecklingsintresserade personer i Ångermanland. INECO grundades 1996 av ett antal eldsjälar med bakgrund inom uppfinnareföreningen. Dessa personer insåg behovet av en organisation som kan hjälpa privatpersoner med deras strävan att utveckla en idé till innovation (kommersiell produkt). INECO har idag en ideellt arbetande styrelse med erfarenhet och bred kompetens från industri, offentlig sektor och entreprenörskap.

I arbetet kring kommersialisering av en produkt kan INECO till exempel utvärdera immaterialrättsliga skydd avseende patent, mönsterskydd och varumärken samt biträda vid förhandlingar med företag som har för avsikt att överta produkten. INECO kan också bistå med att söka ekonomiskt stöd och vara projektledare eller ingå som medlem i en projektgrupp. INECO strävar efter att utveckling, tillverkning och försäljning sker i samverkan med företag i regionen.

Alla ärenden behandlas självklart under sekretess vilket också gäller för tillfälligt anställda eller externt anlitade konsulter. Uppfinnare och projektägare ska känna trygghet vid kontakt och vid samarbete med INECO. För sin roll i projekt kan INECO till exempel ta del av options- och/eller licensavtal samt ingå som delägare i nybildade bolag.

Vill du veta mera ta kontakt med;            Idéforum 070-544 70 31

                                                                ineco(at)ideforum.se

INECO

Viktoriaesplanaden 3 C

891 39 Örnsköldsvik

"Har man aldrig gjort några misstag, då har man aldrig provat något nytt."

Albert Einstein